Project Management

Managementul proiectelor
Consta în aplicarea cunoștintelor, capabilitatilor, instrumentelor și tehnicilor specifice pentru activitatile unui proiect, care au obiective, scopuri și cerinte definite, referitoare la timp, costuri, calitate și parametri de performanta, activitati considerate ca importante și adecvate pentru finantare. Timpul, costul,calitatea și performantele sunt constrângeri pentru proiect.

Fazele managementului proiectelor:
Descrierea managementului proiectelor este posibila prin analiza ciclului de viata al proiectelor, care se refera la ansamblul logic de faze ale proiectului, ale caror denumiri și numar sunt determinate de necesitatile realizarii scopurilor sau obiectivelor proiectului. Indiferent de scop sau complexitate, fiecare proiect trece printr-o serie de faze. Managementul de proiect trebuie sa includa o analiza a riscului și o definitie a criteriilor pentru terminarea cu succes a fiecarui rezultat livrabil (deliverable -în l.engl); exemple de livrabile pot fi: un studiu de fezabilitate, un proiect de detaliu sau un prototip functional. Ciclul de viata al proiectului este o colectie de faze, în general secventiale, care ofera structura și abordarea proiectului, începînd de la conceperea proiectului pâna la terminarea acestuia.
În abordarea traditionala, pe faze, succesiunea fazelor de realizare a managementului proiectelor este urmatoarea:
initierea proiectului;
planificarea sau dezvoltarea proiectului;
executia proiectului sau faza de productie;
monitorizarea și controlul;
finalizarea (închiderea) proiectului .
În proiecte cu elemente de cercetare-dezvoltare semnificative, aceste faze pot fi suplimentate cu puncte de decizie (decizii continuare/abandonare) în care este dezbatuta și decisa continuarea sau nu a proiectului. Un exemplu este procesul faze-porti.

Initierea proiectului.
În faza de initiere se autorizeaza proiectul, este numit managerul (sau directorul) de proiect și se nominalizeaza competentele și atributiile lui, sunt formulate obiectivele și scopurile proiectului. Totodata, se angajeaza resursele (materiale și umane) și se creeaza baza de date a proiectului. În faza de initiere se elaboreaza un plan de management al proiectului, care ar trebui sa includa sau sa se refere la planul de managementul calitatii în proiecte. În știinta managementului proiectelor, faza de initiere mai este denumita și definirea proiectului.
Planificarea proiectului.
Pentru o serie de proiecte, planificarea propriu-zisa este precedata de o sub-faza de pregatirea planificarii, care include specificarea performantelor și studiul de fezabilitate.   Specificarea performantelor, în contextul pregatirii planificarii, are un caracter general, precizînd ce este de așteptat sa asigure constructia, uzina, produsul sau procesul care vor fi proiectate. Aceasta specificare acopera atât întregul proiect, cât și fiecare faza critica pentru realizarea obiectivelor generale.

Planificarea include:
definirea și descrierea obiectivelor de realizat;
descrierea activitatilor generale sau particulare, necesare pentru a produce diferite rezultate livrabile ale proiectului, respectiv stabilirea responsabilitatilor persoanelor;
planificarea resurselor necesare, atât umane, cât și materiale;
compararea mijloacelor disponibile cu mijloacele necesare;
stabilirea termenelor previzionale care vor trebui respectate: identificarea dependentelor dintre activitati (a succesiunii lor), estimarea duratelor activitatilor și planificarea calendaristica, stabilirea datei de finalizare a proiectului, identificarea standardelor de calitate impuse;
estimarea costurilor resurselor necesare pe fiecare tip de activitate;
stabilirea planului de management al proiectului, ca un ansamblu al tuturor proceselor planificate, cu identificarea riscurilor și a modurilor de management al acestora. Planul de management al proiectului integreaza toate planurile individuale cum sunt: planul calitatii, planul de management privind partile interesate, planul de comunicare în proiect, planul de achizitii, planul de contractare, planul rezultatelor. Planul de management include atât modul în care va fi managerizat proiectul, cât și modul în care va fi realizat produsul sau serviciul, de exemplu caracteristicile tehnice, procesele și fazele tehnice, precum și specificatiile produsului.
Executia proiectului
este faza efectiva de executie a planului proiectului prin desfașurarea activitatilor prevazute, perioada în care proiectul este realizat sau produsul proiectului este fabricat, iar majoritatea bugetului proiectului va fi cheltuita pentru efectuarea acestui proces. În aceasta faza sunt implementate planurile, sunt distribuite informatii, se fac contractari. In faza de executie, echipa proiectului și resursele necesare vor fi gata pregatite pentru a efectua activitatile proiectului, conform programarii și scopurilor definite anterior.
Finalizarea proiectului
consta în acceptarea formalizata a rezultatelor proiectului și terminarea ordonata a acestuia. Finalizarea include:
închiderea administrativa care implica generarea, colectarea și diseminarea informatiilor pentru a formaliza terminarea proiectului;
închiderea contractului: terminarea și decontarea contractului, inclusiv rezolvarea oricaror probleme deschise.